Complist

A Wolters Kluwer Hungary Complist szoftvere hatékony segítséget nyújt a jogszabályi megfelelés biztosításában. Használatával csökkenthető az adminisztrációra fordított idő és a manuális munka, valamint a megfelelés hiányából adódó kockázatok. Segítségével fokozhatja szervezete jogszabályi megfelelőségét.

A Complist előnyei


Nyomonkövetés

Naprakész információ a jogszabályokról, azok változásairól és a teendőkről

Együttműködés

Információmegosztás a szervezet más területein dolgozó munkatársakkal

Riportálás

Riportkészítés akár egy kattintással belső és külső ellenőrzés esetén vagy a vezetők felé történő jelentéskor

Átvilágítás

Azonnali helyzetjelentés a megfelelés aktuális állapotáról

Értesítés

E-mail értesítés a jogszabályváltozásokról, a teendőkről és határidőkről

Feladatok

Teendők kiosztása az érintett területeknek

Keresés

Riportkészítés akár egy kattintással belső és külső ellenőrzés esetén vagy a vezetők felé történő jelentéskor

Miben segít a Complist?


A Complist az alábbi feladatok ellátásban nyújt támogatást a megfelelés biztosítása során:

a szervezete számára releváns jogszabályok összegyűjtése

a releváns jogszabályok változásainak követése

a releváns jogszabályok változásainak dokumentálása, rögzítése

a szervezeti egységek, munkatársak értesítése az őket érintő jogszabályváltozásokról

jogszabályi megfelelés állapotáról való információgyűjtés

a jogszabályi megfelelés bizonyítékaként szolgáló dokumentumok összegyűjtése

naprakész nyilvántartás vezetése a jogszabályi megfelelés aktuális állapotáról

a megfelelés aktuális állapotának riportálása a társosztályoknak, a vezetésnek

a jogszabályi megfelelés kapcsán információs csatorna létrehozása és fenntartása

jogszabályi megfelelés

Betekintés a Complist funkcióiba


 • Három különböző nézet az információk legegyszerűbb eléréséhez (Irányítópult, Figyelt jogszabályok, Megfelelés áttekintése)
 • A szervezet számára releváns jogszabályok felvétele
 • A jogszabályok érintett területekhez (szervezeti egységekhez) rendelése
 • A jogszabály hatályosságára vonatkozó információ mutatása (hatályos, már nem hatályos)
 • A jogszabály legközelebbi változásdátumának mutatása
 • A jogszabály összes jövőbeli változásdátumának mutatása
 • A jogszabály teljes szövegének élérése és megtekintése Jogtár®-on keresztül
 • A jogszabályváltozások megtekintése Jogtár®-on keresztül szövegösszehasonlított nézetben
 • Adott jogszabály kapcsán érintett terület aktuális megfelelőségi státuszának beállítása (megfelel, nem felel meg, folyamatban, átnézendő)
 • Automatikus „Átnézendő” státusz újonnan felvett vagy változott jogszabályok esetén
 • A jogszabályi megfeleléshez kapcsolódó bizonyíték felvétele
 • A jogszabályi megfeleléshez kapcsolódó teendő felvétele, határidő hozzárendelése
 • A jogszabályi megfeleléshez kapcsolódó megjegyzés felvétele
 • Előzmények (egy jogszabály kapcsán elvégzett műveletek) megtekintése
 • Keresés a teljes rendszerben a bizonyítékok, teendők és megjegyzések szövegében
 • E-mail értestés jogszabály szervezeti egységhez rendeléséről, jogszabályváltozásról
 • Szűrés a jogszabályra / érintett területre / a megfelelési állapotra vonatkozó információkra
 • Áttekintő nézet oszlopainak rendezése jogszabálycím / legközelebbi változás dátum / érintett terület / megfelelési állapot alapján
 • Exportálás (teljes vagy szűrt megfelelőségi lista)
 • Szervezeti egységek és felhasználók önálló adminisztrációja
 • A jogszabályok archiválása a bevitt információk megőrzésével

Felhasználói szerepkörök:


 • Complist felelős:
  • A megfelelésért felelős felhasználók.
  • A szervezet számára releváns jogszabályokat hozzáadhatja a listához.
  • A szervezetre vonatkozó összes jogszabályt és megfelelőségükre vonatkozó információt látja és szerkesztheti.
 • Complist Felhasználó:
  • A szervezeti egységük megfeleléseséről információt szolgáltató felhasználók.
  • Információt szolgáltat a szervezeti egységét érintő jogszabályoknak való megfelelésről.
  • A saját szervezeti egységéhez rendelt jogszabályokat látja, ezek megfeleléséről tud információt rögzíteni a rendszerben.

Felvehető szabályzók köre:


 • Magyar és EU-s jogszabályok, illetve a Jogtár adatbázisában elérhető egyéb szabályzók (pl.: MNB ajánlás, NAV dokumentumok)