Jogszabályi megfelelés

A jogszabályi megfelelés követelménye 

A jogszabályi megfelelés biztosítása minden szervezet számára elengedhetetlen feladat. 

Függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi tulajdonú cégről, KKV-ról vagy nagyvállalatról, magánkézben lévő vagy köztulajdonú vállalatról, költségvetési szervről vagy közintézményről beszélünk, egyikük sem feledkezhet meg arról, hogy a rájuk vonatkozó hatályos jogszabályok szerint működjenek, figyelemmel kísérjék ezen jogszabályok változásait, majd a változásoknak megfelelően végezzék tevékenységüket. 

A jogszabályoknak megfelelő működés naprakész és folyamatos biztosítása minden esetben nagy körültekintést igényel a feladatot ellátó jogászok és gazdasági szakemberek részéről, azonban vannak olyan tényezők, melyek még nagyobb kihívás elé állítják a feladatot ellátókat. 

A szervezet mérete 

 • Minél nagyobb egy szervezet, minél több alkalmazottal dolgozik, minél nagyobb kiterjedésű, minél széttagoltabb a munkavégzés helye, annál nagyobb feladat a megfelelés biztosítása. 

A megfelelésben érintett területek száma  

 • Minél összetettebb a szervezeti struktúra, minél több a szervezeti egység és a szervezeti szint, minél több a folyamat és a projekt, annál nehezebb összegyűjteni az összes megfelelésre vonatkozó információt és naprakésznek lenni. 

A szervezet tevékenységének változatossága 

 • Minél szerteágazóbb a szervezet tevékenysége, annál több jogterület és jogszabály érinti, melyek nagy részét vizsgálni kell a megfelelés vonatkozásában. 

A szervezet tevékenységeinek szabályozottsága 

 • Bizonyos tevékenységekre több és szigorúbb elvárásokat állító jogszabályok vonatkoznak, az ilyen tevékenységek megfelelősége még nagyobb kihívást jelent.  

A jogszabályi környezet változékonysága 

 • Bizonyos jogterületek jogszabályai sűrűbben változnak, ami még inkább igényli a változások folyamatos követését. 

A megfelelést biztosító munkatársak száma leterheltsége, egyéb feladatai 

 • A kis létszámú jogi osztályok számára a jogszabályi megfelelés biztosítása és dokumentálása az egyéb, sokszor üzleti szempontból nagyobb prioritást élvező feladatok mellett munkaszervezésileg sem könnyű feladat. 

A megfelelés biztosításban alkalmazott digitális technológia 

 • A digitális technológia a megfelelés biztosításában is segíthet, főként a sok manualitással járó, adminisztratív feladatok kiváltása indokolt, mellyel a munkateher csökkenthető. 

A megfelelés hiányának kockázatai 

A megfelelés biztosításának eredménye az üzleti folyamatok hátterében, azokra látszólag csak közvetett hatást gyakorolva jelenik meg az egyéb szervezeti sikertényezők mellett, holott a megfelelés hiánya sok kockázatot jelenthet akár az üzleti folyamatokra is. 

A jogszabályok be nem tartása büntetések és más szankciók formájában egyértelmű anyagi kárral járhatnak, míg a balesetek vagy más nem kívánatos események egyéb negatív hatással is lehetnek a szervezetekre, melyek tovább gyűrűzve reputációs veszteségként közvetve okozhatnak üzleti problémákat a partnerek bizalmatlanságából adódóan. 

A jogszabályi megfelelés hiányából adódó kockázatok csökkentése érdekében a szervezetek életében egyre több formában jelenik meg a megfelelés biztosításának követelménye. 

Magukon a jogszabályi elvárásokon túl 

 • cégcsoport szintű követelmények, belső szabályzatok, 
 • minőségbiztosítási-, termék- és rendszer szabványok, tanúsítványok követelményei,  
 • külső- és belső auditok, ellenőrzések vizsgálati szempontjai vagy  
 • a vezetők számára rendszeresen készítendő jelentések 

 igyekeznek a megfelelés folyamatos biztosítását elérni és fenntartani. 

Ezen túl a közszférában integritásirányítási rendszer, a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének, valamint a belső ellenőrzés erősödő, jogszabályokba foglalt követelménye teszi elengedhetetlenné a jogszabályi megfelelés magas szintű biztosítását. * 

A jogszabályi megfelelés biztosításához kapcsolódó feladatok 

A jogszabályi megfelelés biztosításához kapcsolódó feladatok, mint 

 • a releváns jogszabályok összegyűjtése 
 • a jogszabályváltozások követése és adminisztrálása 
 • a kollégák jogszabályváltozásokról való tájékoztatása, támogató információ nyújtása 
 • a jogszabályváltozások kapcsán szükséges teendők nyomon követése 
 • a megfelelésről való információ összegyűjtése és adminisztrálása 
 • a megfelelésről történő jelentéskészítés 

a gazdasági környezet, a szervezet és legfőképpen a jogszabályi környezet változásai miatt folyamatos és rendszeres elfoglaltságot jelentenek a megfelelésért felelős munkatársak számára. A megfelelés biztosítása során összegyűjtött információt a nyomon követhetőség érdekében dokumentálni is szükséges, ami nem elhanyagolható, de sok munkával járó és nagy odafigyelést igénylő feladat, így az egyre fokozódó elvárások teljesítése miatt támogatást igényel. 

A jogszabályi megfelelés támogatása 

A jogszabályi megfelelés biztosítása szerencsére ma már több megoldással is támogatható. Információgyűjtésre használhatjuk a jogi adatbázisokat, szakmai hírleveleket, külsős szolgáltatót tanácsadóként stb. Az információk dokumentálására pedig számos digitális megoldás elérhető, ami megkönnyítheti a munkát.  

A leginkább elterjedt adminisztrációs megoldások többsége azonban általános irodai szoftver. Kevés az olyan megoldás, ami a fent említett, a megfelelés kapcsán elvárt feladatok mindegyikét egy felületen biztosítaná. Az egyszerre több felületen, több csatornán keresztüli információátadás és tárolás viszont rengeteg hibalehetőséget, adatvesztést valamit duplikációt és többletmunkát rejt magában, így a jogszabályi megfelelés biztosításának támogatásához olyan szoftveres megoldást érdemes használni, ami egy rendszerben kezeli a jogszabályokat, azok változásait, a jogszabályok kapcsán érintett területeket és a megfelelés kapcsán rögzítendő információkat is, ezeket naprakészen és visszakereshetően tárolja, valamint kommunikációs csatornaként is támogatja a munkát. 

A megbízható jogi információt nyújtó adatbázisairól és kiadványairól ismert Wolters Kluwer Hungary Kft. új, a jogszabályi megfelelés biztosításában segítséget nyújtó szoftvere, a Complist megfelel ezen elvárásoknak. 

————– 

*Kapcsolódó jogszabályok:  

 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 
 • 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 
 • 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről 

Kapcsolódó szabványok: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 145001:2018, ISO 50001:2018