Visszaélés-bejelentés

  Ügyfélszolgálat

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 20. §-ban felsorolt személyek (többek között a Wolters Kluwer Hungary Kft. korábbi, jelenlegi vagy leendő munkavállalói – beleértve a gyakornokokat, illetve az önkénteseket is -, mind pedig szerződéses partnerei, így beszállítói, alvállalkozói) az alábbi módon tudnak bejelentést tenni, amennyiben a Wolters Kluwer Hungary Kft. működésére vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai magatartási szabályok, standardok (továbbiakban: Szabályok) megsértését észlelik. A bejelentésre irányadó eljárási szabályokkal és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást itt érheti el.

A vonatkozó jogszabályi előírás értelmében felhívjuk a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire:

 • A Wolters Kluwer Hungary Kft. alkalmazottai által tett rosszhiszemű bejelentés munkajogi következményeket vonhat maga után.
 • Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát a Wolters Kluwer Hungary Kft. a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentés megtételére az alábbi módokon kerülhet sor:

 1. Postai úton a Wolters Kluwer Hungary Kft. címére küldött levélben:
  1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet
  A borítékon javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” és a „BEJELENTÉS” jelzéseket.
 2. A bejelentes@wolterskluwer.com e-mail címre történő elektronikus üzenet írásával.
  Az e-mail tárgyában javasoljuk feltüntetni a „BIZALMAS” jelzést.

A bejelentés elküldésével a bejelentő egyúttal kinyilvánítja,

 • hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi, olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak;
 • a fenti tájékoztatást, valamint a bejelentésre irányadó eljárási szabályokkal és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.